Quất ho long đờm thông mũi

Mô tả ngắn Thành phần bao gồm: quất tươi, hoa hồng, đường, muối. Tác dụng: Hỗ trợ các chức năng đường hô hấp. trị ho gió, ho khan, tiêu đờm
45.000₫

Thành phần bao gồm: quất tươi, hoa hồng, đường, muối.
Tác dụng: Hỗ trợ các chức năng đường hô hấp. trị ho gió, ho khan, tiêu đờm

Sản phẩm liên quan